Норильск ДМД ОВБ

2 места Габариты 160Х18Х18 Вес 30 кг